Individualios veiklos registravimas yra be galo paprastas

individuali veiklaLietuvoje verslo galimybėmis besidomintiems paprastiems žmonėms dabar yra puikios sąlygos, leidžiančios išbandyti tam tikrą komercinę veiklą nesteigiant įmonės. Individuali veikla pagal pažymą yra vienintelis būdas, leidžiantis verstis bet kokia veikla neįregistruojant juridinio asmens. Tiesa, ne visos veiklos gali būti vykdomos tik pagal pažymą – kai kurioms veikloms reikia gauti ir licencijas. Tačiau, visos įprastos profesijos yra įtraukiamos į veiklų sąrašą, kurių vykdymui užtenka VMI išduodamos pažymos. Tą pažymą gauti yra be galo paprasta – asmeniui ne nereikia vykti į artimiausią skyrių, nes prašymą dėl veiklos įregistravimo galima pateikti nuotoliniu būdu t.y. internetu.

Asmenys, kurie įregistruoja individualią veiklą pagal pažymą, yra priskiriami prie savarankiškai dirbančių asmenų grupės, o tai reiškia, kad jie vėliau gali gauti įvairias paslaugas – kreditus, prekes išsimokėtinai ir t.t. Žinoma, tokios veiklos pajamos yra vertinamos kiek kitaip nei darbo užmokestis – tenka rodyti pajamas pateikiant deklaracijų nuorašus ir t.t. Nepaisant to, individuali veiklą vykdantys asmenys nėra laikomi bedarbiais, todėl jiems negalioja mokumo apribojimo taisyklės. Žinoma, vykdant veiklą, visada reikia kruopščiai vesti apskaitą, tuo labiau – žiūrėti kas yra traukiama į išlaidas, nes tikrai ne viską jūs galite nurašyti. Štai, kad ir greitoji paskola – ji negali būti siejama su veiklos išlaidomis.

Vykdantys individualią veiklą taip pat turi žinoti, kad jie gali vykdyti keletą veiklų vienu metu. Kai kurie asmenys klystas manydami, kad kiekvienai veiklai išduodama atskira pažyma – yra viena pažyma, kurioje surašomos visos vykdomos veiklos. Pažymoje nurodoma ir nuo kada konkreti veikla yra vykdoma. Nutraukus kažkurią veiklą, yra suformuojama nauja pažyma, kurioje nutraukta veikla tiesiog nebėra registruojama.

Vykdant kelias veiklas, tenka vesti ir kelių veiklų apskaitą. Jūs turite žinoti tai, kad jeigu įregistruosite naują veiklą, tai naujai veiklai turėsite pildyti naują žurnalą bei apskaitos dokumentus. Jeigu naudojate sąskaitas faktūras, tai kiekvienai veiklai turėsite nurodyti atskirą sąskaitų faktūrų seriją. Jos turės būti registruojamos žurnaluose. Kiekvienai veiklai turi būti naudojami atskiri apskaitos dokumentai, kuriuos patys galite ir atsispausdinti.